Spring naar content
Terug naar de kennisbank

IKSport (2000)

integrale kwaliteitszorg sportclubs

De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het ‘Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen’ en de eerste afgeleide ervan, het decreet van 13 april 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van Vlaamse sportfederaties. Als meest tastbare gevolg van deze kwaliteitsverbetering kan echter het IKSport-project naar voor geschoven worden. Uitgaande van de opdracht om de sportfederaties en hun clubs te helpen bij het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg, wil Bloso hiermee elke Vlaamse sportclub met een jeugdwerking de kans bieden om zich te laten evalueren met het IKSport-instrument.

Literatuurverwijzing: Knop, P. de, Hoecke, J. van, Martelaer, K. de, Theeboom, M., Heddegem, L. van, & Wylleman, P. (2000). IKSport: integrale kwaliteitszorg sportclubs. Sint-Amandsberg: PVLO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut KWAL-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut PEDA-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving