Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impact routes sport en bewegen (2022)

Onderbouwing voor het meten en waarderen van maatschappelijke effecten van projecten op het gebied van sport en bewegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen, More2Win en diverse werkveldpartners in het KIEM onderzoeksproject Sport Impact Wijzer, een handleiding ontwikkelen voor het meten en waarderen van de maatschappelijke impact van projecten op het gebied van sport en bewegen. De basis voor deze handleiding wordt gelegd in deze literatuurstudie. 

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., & Naberink, T. (2022). Impact routes sport en bewegen: Onderbouwing voor het meten en waarderen van maatschappelijke effecten van projecten op het gebied van sport en bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving