Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten (2022)

resultaten van een eerste modelleringsstudie

Deze factsheet beschrijft een onderzoek dat aan de hand van theoretische scenario’s en met behulp van modelberekeningen, eerste kwantitatieve inzichten geeft in de mogelijke impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag onder Nederlandse volwassenen op hun gezondheid en zorgkosten in de periode van 2019 tot en met 2040.

Literatuurverwijzing: Giessen, A. van, Wendel-Vos, G.C.W., & Oosterhoff, M. (2022). Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten: resultaten van een eerste modelleringsstudie. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving