Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impact van veranderingen in sport en bewegen door het coronavirus in 2020 (2021)

van coronacrisis naar beweegcrisis

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft aan het Sports & Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd om de eerdere verkenning van voorjaar 2020 te onderbouwen met beschikbare gegevens over het veranderd beweeggedrag tijdens de coronacrisis en door te rekenen voor heel 2020.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven over de verschuivingen in het beweeggedrag dat veroorzaakt is door de coronacrisis voor verschillende groepen in de samenleving en de impact van het veranderde beweeggedrag op de volksgezondheid en het welzijn.

In hoofdstuk 2 zal de methode van onderzoek worden toegelicht. Hoofdstuk 3 laat zien welke verschuivingen er geweest zijn in het beweeggedrag vanaf het begin van de coronacrisis en hoe dit uitpakt voor verschillende bevolkingsgroepen. In hoofdstuk 4 worden de gezondheidseffecten van de veranderde beweegpatronen in termen van verloren en gewonnen levensjaren in goede gezondheid (QALYs) in kaart gebracht. In hoofdstuk 5 wordt een mogelijk verband met het krijgen van COVID-19 en de waardering voor de kwaliteit van leven onderzocht, terwijl in hoofdstuk 6 verschillende theoretische toekomstscenario’s ten aanzien van het beweeggedrag en de gezondheidseffecten daarvan worden geschetst. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies op een rij gezet.

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., & Boer, W.I.J. de (2021). Impact van veranderingen in sport en bewegen door het coronavirus in 2020: van coronacrisis naar beweegcrisis. Sports & Economics Research Centre (SERC).

Omschrijving