Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impactrapportages sport- en beweegprojecten (2022)

Om meer grip te krijgen op de maatschappelijke waarde van sport en bewegen zijn voor vier sport- en beweegprojecten de impact in kaart gebracht. Dit is verwerkt in een impactrapportage. Deze impactrapportages zijn opgesteld door Jelle Schoemaker en Tom Naberink van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hierbij ligt de focus op de belangrijkste doelen van het sport- en/of beweegproject. Wanneer het mogelijk was, zijn de uitkomsten uitgedrukt in financiële waarde, om investeerders inzicht te geven wat het project in euro’s kan opleveren. 

De verschillende projecten en hun doelen zijn: 

 • Walking Sports Academy: Gezonde levensjaren

  • De Walking Sports Academy is een project van de maatschappelijke tak van N.E.C. Het is gericht op ouderen en heeft als hoofddoel om ouderen ondanks beperkingen veilig en verantwoord te laten sporten. 

  • Uit dit onderzoek geeft meer dan de helft van de deelnemers aan het gevoel hebben dat hun kwaliteit van bewegen is verbeterd en dat ze zich energieker zijn gaan voelen door de Walking Sports Academy.

  • Door de Walking Sports Academy wordt er ongeveer 60.000 extra beweegminuten op jaarbasis gerealiseerd. 

  • Vanuit maatschappelijk perspectief worden deze opbrengsten gewaardeerd met ongeveer 10.000 euro per jaar. Dit bedrag is niet direct financieel voelbaar. Het is de sociale waarde die de organisatie van de Walking Sports Academy levert om de maatschappij welvarender te maken. Hierbij is alleen gekeken naar kwaliteit van leven en zijn opbrengsten door verbeterde welzijn/geluk en daling zorgkosten niet meegenomen. 

  • De Walking Sports Academy kan haar maatschappelijke impact verder vergroten door nog meer in te zetten op doelgroepen die te weinig bewegen. 

 • Brabantse Boules: Eenzaamheid

  • Brabantse Boules is een Petanque evenement van More2Win voor ouderen in verschillende Brabantse steden, die als doel heeft om sociale contacten in de lokale Brabantse wijken en het opbouwen van (nieuwe) vriendschappen te bevorderen. Met als hoofddoel om eenzaamheid te verminderen. 
    
  • Een derde van de deelnemers had te maken met gevoelens van eenzaamheid. Van de 300 deelnemers hebben 44 deelnemers die eerst eenzaam waren, aangegeven dat ze zich door Brabantse Boules minder eenzaam voelen. 
    
  • De deelnemers die aangeven eenzaam te zijn hebben gemiddeld 10 contacten opgedaan tijdens het evenement. Na 16 weken blijkt dat er nog steeds regelmatig contact is met andere deelnemers. 
    
  • De waarde door de grotere gezondheid door meer sociale contacten en een verbeterde welzijn en levensgeluk door Brabantse Boules is geschat op ongeveer €40.000. 
 • Futsal Chabbab: Schooluitval en overlast

 • Biljoenbad Rheden: Zorgkosten

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., & Naberink, T. (2022). Impactrapportages sport- en beweegprojecten. Nijmegen: HAN University of applied sciences.

Omschrijving