Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Impactvolle determinanten: bewegen (2021)

Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets die zijn geschreven in het kader van het onderzoek Impactvolle Determinanten. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op welke (achterliggende) determinanten samenhangen met gezondheid.

Dit factsheet gaat over bewegen.

Of iemand voldoende beweegt hangt samen met verschillende factoren. In dit factsheet zijn al deze factoren in kaart gebracht op basis van literatuuronderzoek. De determinanten zijn schematisch weergegeven in een praatplaat.

Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets. Andere factsheets gaan over Impactvolle Determinanten (algemeen), Ongezonde Voeding, Problematisch Alcoholgebruik, Psychosociale Arbeidsbelasting, Luchtkwaliteit.

Literatuurverwijzing: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2021). Impactvolle determinanten: bewegen. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving