Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (2022)

de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject

De twee hoofddoelen van dit onderzoek waren ten eerste inzichtelijk maken in hoeverre de
beoordelingssystematiek van interventies in het Erkenningstraject, dat voorafgaat aan opname van een interventie in de Databank erkende Interventies, aansluit bij het beoordelingskader van het Zorginstituut (ZIN) als onderdeel van het pakketbeheer. Een tweede hoofddoel was om inzicht te geven in de schaal van implementatie van de erkende effectieve interventies en de bevorderende en belemmerende elementen bij implementatie, borging en verspreiding.

Literatuurverwijzing: Bemelmans, W.J.E., Voss, H., & Francke, A.L. (2022). Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving