Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept (2022)

de verbinding van het sport- en beweegdomein met de eerstelijnszorg

Binding en duidelijke werkafspraken tussen zorgprofessionals en buurtsportcoaches zijn cruciaal voor programma’s waarbij mensen vanuit de zorg worden doorverwezen naar sport- en beweegaanbod buiten de zorg. De professionals hebben behoefte aan handvatten om dit te bewerkstelligen. Dat blijkt uit actiegericht onderzoek van het Mulier Instituut om te komen tot strategieën om de implementatie van het programma Bewegen op Recept te verbeteren.

Samen met professionals strategieën ontwikkelen
Zorgprofessionals en buurtsportcoaches hebben moeite om Bewegen op Recept te implementeren. Samen met de professionals strategieën ontwikkelen is essentieel om de impact van dit soort leefstijlprogramma’s te vergroten.

In het onderzoek zijn meerdere strategieën ontwikkeld op basis van opgehaalde belemmeringen. Zo zijn kartrekkers aangewezen in gezondheidscentra om de aandacht voor het programma hoog te houden onder zorgprofessionals. Daarnaast heeft de coronapandemie ten tijde van dit onderzoek veel invloed gehad op de implementatie van Bewegen op Recept. Door de maatregelen is het contact tussen de zorgprofessionals en buurtsportcoaches verwaterd. Werkafspraken zijn nodig om de samenwerking weer op te bouwen.

Meer bewegen door verwijzing vanuit zorg
Verwijzen vanuit de zorg naar sport- en beweegprogramma’s zorgt ervoor dat mensen meer gaan bewegen. Zowel op korte als op lange termijn. Dat blijkt uit internationale studies. Over de effectiviteit van het programma Bewegen op Recept in Nederland, waarbij de buurtsportcoach een unieke rol heeft, is nog weinig bekend.

Actie- en literatuuronderzoek
In dit onderzoek zijn interviews met buurtsportcoaches, zorgprofessionals en sportprofessionals gehouden over belemmeringen en successen bij de uitvoering van het programma. Samen met professionals zijn implementatiestrategieën ontwikkeld en vervolgens geëvalueerd. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van verwijzen van zorg naar sport- en beweeginterventies.

Literatuurverwijzing: Gutter, K., & Collard, D.C.M. (2022). Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept: de verbinding van het sport- en beweegdomein met de eerstelijnszorg. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-889 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving