Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Improving cognitive performance of 9–12 years old children (2019)

just dance?, a randomized controlled trial

Het artikel beschrijft onderzoek naar de effecten van een dagelijkse 10-minuten beweegbreak op cognitieve prestaties van leerlingen in groep 7 en 8. Er deden 515 leerlingen mee van 8 basisscholen uit Nederland (21 klassen). De helft van de klassen volgde gedurende 9 weken een ‘beweegbreaks’ programma, waarbij ze elke dag 1 matig-tot-zwaar intensieve beweegbreak uitvoerden in de klas (bestaande uit 3 Just Dance video’s). De andere helft volgde een controleprogramma zonder beweegbreaks. Voor en na de 9 weken voerden kinderen verschillende cognitieve taken uit, de Shuttle Run test (fitheid) en droegen 330 kinderen tijdens het onderzoek een week lang een beweegmeter.

Na 9 weken vonden de onderzoekers geen effecten op cognitieve prestaties zoals selectieve aandacht, inhibitie en geheugen van de leerlingen. Ook waren er geen effecten van het programma op de fitheid van de leerlingen. Wel werd duidelijk dat de kinderen die meededen aan het beweegprogramma ongeveer 3 minuten meer matig tot zwaar intensief bewogen per schooldag. De onderzoekers concluderen dat, alhoewel een dagelijkse 10-minuten beweegbreak in de klas niet voor verbetering zorgde op de gemeten uitkomsten, het inzetten van bewegen in de klas in plaats van die tijd besteden aan schoolvakken na 9 weken niet ten koste gaat van de cognitieve prestaties van de leerlingen. In andere woorden, leerkrachten kunnen dus gerust beweegbreaks inzetten in hun klas en daarmee bijdragen aan meer bewegen op school.

Literatuurverwijzing: Berg, V. van den, Saliasi, E., Groot, R.H.M. de, Chinapaw, M.J.M., & Singh, A.S. (2019). Improving cognitive performance of 9–12 years old children: just dance?, a randomized controlled trial. Frontiers in psychology

Omschrijving