Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'In het heetst van de strijd' (2023)

perspectieven van clubbestuurders op etnische diversiteit binnen het cricket in Nederland

Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook tot sociaal-culturele uitdagingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van cricketclubs in Nederland.

Sommige clubs hebben leden met veel verschillende achtergronden (multi-etnisch). Andere clubs hebben vooral leden zonder migratieachtergrond of leden met eenzelfde migratieachtergrond (mono-etnisch).

Spanning door verschil in wedstrijdbeleving
Bestuurders zien met name spanningen tijdens wedstrijden tussen verschillende mono-etnische clubs. Verschillen in wedstrijdbeleving tussen etnische groepen zou hiervoor aanleiding zijn en soms leiden tot discriminatie.

Clubs willen open zijn, maar ook veilige plek bieden
Veel bestuurders vinden het belangrijk dat clubs open zijn. Zodat iedereen, ongeacht etnische achtergrond of andere sociale verschillen, samen kan sporten en kan leren van de onderlinge diversiteit.

Tegelijkertijd is voor clubs met vooral leden met eenzelfde migratieachtergrond deze overeenkomst een aantrekkingskracht. Leden voelen zich daar op hun gemak vanwege gedeelde sociaal-culturele achtergronden. Daardoor voelen ze zich veiliger en hoeven ze even niet de discriminatie uit hun dagelijks leven te ervaren.

Gesprek, samenwerking en kennis nodig
Door voortgaande migratie zullen Nederland en de cricketsport onomkeerbaar blijven veranderen. Voor een goede omgang met etnische diversiteit is onderling begrip belangrijk. Ook moeten betrokkenen weten wat ze kunnen doen. Daarom wordt de  cricketbond aangeraden:

  • Blijf in gesprek over etnische diversiteit binnen en tussen clubs.
  • Stimuleer meer samenwerking tussen bestuurders van etnisch diverse clubs.
  • Zorg dat trainers en scheidrechters weten hoe ze moeten omgaan met etnische diversiteit en wat ze kunnen doen om discriminatie tegen te gaan.

Interviews met twaalf bestuursleden van cricketclubs in Nederland
Voor dit onderzoek is gesproken met twaalf bestuurders van negen verschillende cricketclubs (zowel multi-etnisch als mono-etnisch). Aan de orde kwamen hun ervaringen met en visies op (veranderingen in) etnische diversiteit en betekenisgeving in de cricketsport in Nederland.

Literatuurverwijzing: Sparreboom, C., Anselma, M., & Elling, A. (2023). 'In het heetst van de strijd': perspectieven van clubbestuurders op etnische diversiteit binnen het cricket in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-999 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving