Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Individuele sport versus teamsport (2005)

een onderzoek naar sociale bindingen in een sportorganisatie

Auteur(s): Dennis van Gool

Onderzoek over verschillen in sociale bindingen in de wereld van de sport, waarin de volgende vraag centraal staat: In hoeverre is er een verschil in het aantal en de aard van de sociale bindingen (en het sociaal kapitaal dat daaruit voortkomt) die opgedaan worden door de deelname aan een individuele sport die in commercieel verband beoefend wordt, zoals fitness, in vergelijking met een teamsport die in traditioneel verenigingsverband beoefend wordt, zoals voetbal?

Literatuurverwijzing: Gool, D. van (2005). Individuele sport versus teamsport: een onderzoek naar sociale bindingen in een sportorganisatie. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Omschrijving