Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas (2016)

Auteur(s), Organisatie(s): IJdo Groot, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Gemeenten neigen steeds vaker naar een publiek-private samenwerking (PPS) bij de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie. Voor de sportsector is deze samenwerkingsvorm relatief nieuw. Reden voor het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht om een onderzoek te starten naar innovatieve oplossingen binnen de PPS, alsook naar hun betekenis voor gemeentelijke besluitvorming over en het bewaken van de prestaties van een dergelijk project. Een viertal cases wordt onder het universitair vergrootglas gelegd.

Literatuurverwijzing: Groot, I., & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2016, maart). Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas. Sport & Gemeenten 64 (pp. 36-39)

Omschrijving