Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Innovatieve samenleving (2020)

brede maatschappelijke heroverweging

Dit rapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep die zonder last of ruggespraak mogelijke investeringen, intensiveringen, hervormingen en besparingen heeft geïnventariseerd. Met als doel om onderbouwde keuzes voor het toekomstige kennis- en innovatiebeleid mogelijk te maken door inzicht te verschaffen in effectieve beleids- en uitvoeringsopties. Daarvoor is een serie maatregelen in kaart gebracht en zijn op basis van een viertal wenkende perspectieven mogelijke beleidsvarianten geformuleerd. Externe expertise en input van andere overheden is daarbij zoveel mogelijk betrokken. Ook zijn conform het gegeven mandaat een aantal mogelijke besparingsopties in kaart gebracht. 

Literatuurverwijzing: (2020). Innovatieve samenleving: brede maatschappelijke heroverweging. Den Haag: Inspectie der Rijksfinanciën.

Omschrijving

 • Jaar:
  2020
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Inspectie der Rijksfinanciën
 • Collatie:
  52 p.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):