Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inspiratieblad Meer beweging in je coalitieakkoord (2022)

Kenniscentrum Sport & Bewegen reikt politieke partijen met dit inspiratieblad suggesties aan hoe je de waarde van sport en bewegen in het coalitie (- of raads)akkoord kunt verwoorden. Ook verwijst dit inspiratieblad naar actuele kennis over deze onderwerpen voor meer achtergrondinformatie.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2022). Inspiratieblad Meer beweging in je coalitieakkoord. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving