Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Instruction models for physical education (2018)

cooperative learning

Auteur(s): Maarten Massink

Het zichtbaar maken van leerdoelen, kan dat ook als het gaat om samenwerkend leren? In onze jaarplannen en periodeplannen en lesplannen maken we meestal duidelijk welke activiteiten we aan bod willen laten komen. We leren in de opleiding hiervoor doelen te stellen qua bewegingsbekwaamheid. Deze kunnen we aan leerlingen concreet maken en  in een model zetten. Maar geldt dat ook voor doelen in de omgangsbekwaamheid die het  samenwerkend leren betreffen? Kunnen we samenwerken ook concreet maken en in een  model zetten en er ‘opbrengstgericht’ aan werken?

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2018, oktober). Instruction models for physical education: cooperative learning.

Omschrijving