Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken (2014)

Auteur(s): Frits van den Berg

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte wint weer aan belang om de volksgezondheid te verbeteren. Vanuit het belang van evidence based beleid is het noodzakelijk dat er een mogelijkheid komt om te beoordelen of een leefomgeving inderdaad gezond is. Enerzijds kan dit worden vastgesteld doordat een gezonde leefomgeving aan bepaalde fysieke kenmerken moet voldoen. Dit geeft echter alleen de potentie van (plekken in) die omgeving. Of deze ook gerealiseerd wordt, wordt mede bepaald door de bevolkingssamenstelling en sociale en culturele factoren. Daarnaast kunnen al deze (ook fysieke) factoren in de loop van de tijd veranderen. Hoewel in dit project de nadruk ligt op groene plekken en op bewegen/spelen, is het de moeite waard te streven naar instrumenten waarmee het (gezonde) gebruik van alle kleinere openbare ruimten zou kunnen worden gevolgd. In het hier gerapporteerde project zijn instrumenten ontwikkeld en getest om zowel de potentie van een plek vast te stellen alsook het daadwerkelijke gebruik ervan. Daarbij worden kleine, groene plekken in de stad en speelplekken apart behandeld. Een gemeente kan daarmee een gezonde leefomgeving ontwikkelen, maar ook controleren of het gezonde karakter behouden blijft doordat er daadwerkelijk en op de bedoelde manier gebruik van wordt gemaakt. De instrumenten kunnen gebruikt worden bij het ontwerp van een plek en bij het evalueren en/of monitoren van het gebruik ervan.

Literatuurverwijzing: Berg, F. van den (2014). Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken. Amsterdam: GGD Amsterdam.

Omschrijving