Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Integratie in zicht? (2016)

de integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken

Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren zijn enkele van de onderwerpen die aan deze thema’s raken; de emoties hierover lopen soms op. Het roept de vraag op hoe het eigenlijk staat met de integratie van inwoners met uiteenlopende etnische achtergronden in Nederland. Deze studie geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van integratie in de afgelopen vijftien jaar. Daarbij concentreren de onderzoekers zich vooral op de eerste en tweede generatie migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst − de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland. Ze onderzoeken of de verschillen in positie tussen deze groepen en autochtone Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken toe- of juist afnemen. De onderzoekers kijken naar ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en (politieke) participatie, maar ook naar thema’s als criminaliteit, interetnische contacten en ervaren discriminatie.

Literatuurverwijzing: Huijnk, W., & Andriessen, I. (2016). Integratie in zicht?: de integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALLO-0073 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving