Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Interpersonal violence against children in sport (2017)

Auteur(s): Tine Vertommen

In haar doctoraatsonderzoek gaat Tine Vertommen het geweld binnen de sport na. De voornaamste doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is om de kennis uit te breiden over de prevalentie, slachtoffer- en plegerkenmerken en de impact van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de georganiseerde Nederlandse en Vlaamse sport.

Literatuurverwijzing: Vertommen, T. (2017). Interpersonal violence against children in sport. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Omschrijving