Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Intersectoral action for positive youth development through sport (2018)

a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

Auteur(s): Niels Hermens

Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling bij deze kinderen en jongeren, investeren landelijke en lokale overheden en publieke gezondheidsorganisaties in samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.

Deze samenwerking is echter niet eenvoudig vanwege de grote verschillen tussen de jeugd- en sportsector in doelstellingen, werkwijzen en organisatiestructuren. Tegen deze achtergrond beschrijft Hermens in zijn proefschrift wat nodig is voor succesvolle samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.

Uit zijn onderzoek blijkt onder meer dat deze intersectorale samenwerking baat heeft bij (a) voortbouwen op de capaciteiten van de participerende individuen en organisaties, (b) actoren die beide sectoren zowel in de praktijk als op beleidsniveau met elkaar verbinden en (c) zichtbaarheid van de samenwerking en de geboekte successen.

Literatuurverwijzing: Hermens, N. J. (2018). Intersectoral action for positive youth development through sport: a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs. Wageningen: Wageningen University.

Omschrijving