Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken (2022)

preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken : rapportage nr. 16: update leefstijl

De volgende vragen staan centraal in deze rapportage:

• wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op de leefstijl van mensen in Nederland?

• hoe ontwikkelde de leefstijl zich onder de algemene bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis en daarna?

• welke patronen in leefstijl zien we bij kinderen/jongeren en ouderen?

Literatuurverwijzing: Zantinge, E.M., Snijders, B., & Harbers, M.M. (2022). Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken : rapportage nr. 16: update leefstijl. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving