Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken (2021)

rapportage nr. 10: leefstijl en lichamelijke gezondheid

Deze 10e rapportage gaat specifiek over de effecten van de coronacrisis en corona-maatregelen op de leefstijl en op de lichamelijke gezondheid van Nederlanders. Deze 10e rapportage is gebaseerd op de doorlopende ZonMw-inventarisatie van relevante Nederlandse COVID-19 onderzoeken binnen het ZonMw programma COVID-19. Het betreft publicaties die verschenen zijn vanaf begin maart 2020, de start van de eerste golf van de coronaepidemie in Nederland. 
Conclusies over sport-en beweeggedrag:

– Tijdens de 1e lockdown is de algemene Nederlandse bevolking minder gaan bewegen dan vóór de coronacrisis. Met het versoepelen van de maatregelen gingen ze ook meer weer bewegen, gevolgd door een daling tijdens de 2e lockdown. Seizoensinvloeden spelen ook een rol bij de daling afgelopen winter.

• Een beperkt deel van de volwassen Nederlanders (15%) geeft aan juist meer te zijn gaan bewegen tijdens de coronacrisis.

• De jeugd tot en met 18 jaar is ook minder gaan bewegen tijdens de coronacrisis. De afname tijdens de 1e lockdown was vooral zichtbaar bij 5-12 jarigen. Kinderen die al matig bewogen gingen nog minder bewegen tijdens de 1e lockdown.

• Sportdeelname van de jeugd beweegt mee met het strenger worden dan wel versoepelen van de coronamaatregelen. Ook seizoensinvloeden lijken hierbij een rol te spelen.

Literatuurverwijzing: Harbers, M.M., Hulshof, T., Schaink, R., & Schrijvers, C.T.M. (2021). Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken: rapportage nr. 10: leefstijl en lichamelijke gezondheid. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving