Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening (2017)

In het kader van het programma Grenzeloos actief is geïnventariseerd wat er bekend is over de behoefte van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening om te sporten en bewegen en hoe deze behoefte het beste in kaart kan worden gebracht. Een centraal onderdeel van de kennisvraag is de afstemming van vraag en aanbod voor gehandicaptensport in een regio. Het heeft weinig zin om aanbod te ontwikkelen waarnaar geen vraag bestaat. Het is daarentegen een gemiste kans om geen aanbod te hebben, als er wel vraag naar is. Naast deze inventarisatie is een bijeenkomst met experts georganiseerd. De resultaten daarvan zijn in dit rapport verwerkt.

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den, & Lindert, C. van (2017). Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-475 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving