Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie sport en bewegen op en rondom COA opvanglocaties (2016)

Eind 2015 kende het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 93.000 euro toe aan NOC*NSF voor de uitvoering van het projectplan ‘Sport en vluchtelingen’ in 2016. NOC*NSF, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Kenniscentrum Sport geven uitvoering aan dit plan en vormen de landelijke projectgroep. Als een van de eerste activiteiten brachten zij het sport- en beweegaanbod op de verschillende COA-locaties in Nederland in kaart. Hiervoor stelde Kenniscentrum Sport een quickscan op. In januari 2016 voerden de COA-locaties deze quickscan uit. Deze inventarisatie had als doel het verkrijgen van een actueel beeld van de sport- en beweegactiviteiten en faciliteiten op de verschillende COA-locaties. Daarnaast het verkrijgen van inzicht in de behoeften van de verschillende COA-locaties. De resultaten van de quickscan bepaalden mede de verdere invulling en uitvoering van het projectplan. Dit rapport beschrijft de resultaten en conclusies van de quickscan. De bijlage bestaat uit de vragenlijst van de inventarisatie.

Literatuurverwijzing: Westerhof, W., Vlasveld, A., & Ridder, E. de (2016). Inventarisatie sport en bewegen op en rondom COA opvanglocaties. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving

 • Jaar:
  2016
 • Plaats:
  Ede
 • Uitgever(s):
  Kenniscentrum Sport
 • Collatie:
  19 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):