Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting (2011)

Gezonde School op het mbo

Dit onderzoek is in opdracht van ZonMw uitgevoerd en heeft als vraagstelling: Welke leefstijlinterventies zijn er beschikbaar om in te zetten in het mbo, welke lijken het meest kansrijk en is er sprake van lacunes in het aanbod van en kennis over de interventies? De geïnventariseerde interventies richten zich op de thema’s gezonde leefstijl, relaties en seksualiteit en geestelijke gezondheid. Binnen het thema gezonde leefstijl zijn de volgende onderwerpen meegenomen: alcohol, roken, drugs, lichamelijke activiteit, voeding en gezond gewicht. Binnen het thema relaties en seksualiteit zijn de onderwerpen relaties, seksualiteit, SOA en reproductieve gezondheid (bijvoorbeeld tienerzwangerschap) meegenomen. Tot slot zijn er binnen het thema geestelijke gezondheid de onderwerpen depressie, gedragsstoornissen, eetstoornissen/eetproblemen, pesten en verslaving meegenomen. Dit onderzoek zal dienen als input voor de handleiding Gezonde School die voor het mbo wordt ontwikkeld. Bij deze handleiding zijn verschillende andere partijen betrokken. Het RIVM CGL coördineert de ontwikkeling van de digitale handleiding Gezonde School voor het mbo. De MBO Raad en het Gezondheidsinstituut NIGZ dragen bij aan het samenstellen van de handleiding. TNO Kwaliteit van Leven heeft onlangs een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de context van het mbo in relatie tot de handleiding Gezonde School.

Literatuurverwijzing: Heijden, A. von, & Collard, D.C.M. (2011). Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting: Gezonde School op het mbo. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-233 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving