Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont (2021)

In Nederland heeft ongeveer één op de acht kinderen overgewicht. Dit artikel gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Strategie van juni 2021 gaat in op de gevolgen van overgewicht bij kinderen op de korte en lange termijn.

Er bestaat geen gemakkelijke of eenduidige oplossing voor de stijgende trend in overgewicht. Bekend is dat iedereen in de omgeving van het kind een belangrijke rol kan spelen. Beleidsmakers en sportbestuurders kunnen daarmee op hun manier bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van overgewicht bij kinderen.

Dat loont niet alleen in het welzijn en de gezondheid van Nederlandse kinderen en volwassenen, maar ook financieel. Onderzoek uit 2019 schat de opbrengsten van sport en bewegen 2,51 keer zo hoog als de kosten ervan. Dat betekent dat in Nederland elke euro die wordt besteed aan sport en bewegen 2,51 euro oplevert (Social Return On Investment), omdat negatieve gevolgen worden voorkomen.

Literatuurverwijzing: Huiberts, I., & Stam, W. van (2021, juni). Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont. Sport & Strategie 15 (pp. 30-31)

Omschrijving