Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Investeren in kinderen van 0-12 jaar (2019)

bevindingen uit de wetenschap

In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Literatuurverwijzing: Slot, P., & Leseman, P. (2019). Investeren in kinderen van 0-12 jaar: bevindingen uit de wetenschap. Kinderopvangfonds.

Omschrijving