Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector (2020)

factsheet 2020/39

Auteur(s): Peter van Eldert

De sportsector heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Ruim drie kwart van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft aan dat het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar negatief is. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. In april verwachtte bijna 60 procent van de ondernemers de continuïteit van het bedrijf maximaal een halfjaar te kunnen garanderen bij het aanhouden van de coronacrisis. In juli is dit aandeel afgenomen tot 10 procent.

Deze bevindingen komen voort uit de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op basis waarvan het Mulier Instituut een analyse heeft gedaan voor de sportsector.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Aan het begin van het tweede en derde kwartaal van 2020 gaven respectievelijk 69 procent en 82 procent van de ondernemers aan dat de omzet in de drie voorafgaande maanden is gedaald.
  • Voor de rest van het derde kwartaal verwacht 40 procent van de ondernemers een daling in de omzet. Een vergelijkbaar aandeel verwacht dat de omzet zal toenemen in het derde kwartaal.
  • 40 procent van de geplande investeringen is vertraagd of wordt in een lager tempo uitgevoerd. 15 procent van de geplande investeringen is geschrapt.
Literatuurverwijzing: Eldert, P. van (2020). Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector: factsheet 2020/39. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving