Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Invloed van inactiviteit op het ontstaan van overgewicht bij jongeren en hieruit voortkomende gezondheidsproblemen (2004)

een overzichtsartikel

Overgewicht zorgt voor hogere kosten in de gezondheidszorg, lichamelijke beperkingen, een slechtere kwaliteit van leven en uiteindelijk een hogere sterfte. De prevalentie van overgewicht onder jongeren is drastisch toegenomen. Tegelijkertijd is ook de bewegingsarmoede onder jongeren toegenomen. Niet alleen is de relatie tussen overgewicht en inactiviteit aangetoond, ook blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen inactiviteit en verschillende gezondheidsproblemen, zoals Diabetes Mellitus type 2 en hart- en vaatziekten. Een preventieve aanpak van de stijgende prevalentie van jeugdige obesitas heeft de voorkeur. Ouders, onderwijzers en de overheid zouden hierin een grote rol kunnen spelen.

Literatuurverwijzing: Boxtel, M.C. van, & Repelaer van Driel, J.S. (2004). Invloed van inactiviteit op het ontstaan van overgewicht bij jongeren en hieruit voortkomende gezondheidsproblemen: een overzichtsartikel. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-17-A28 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving