Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inzetten op gezondheid is werk voor iedereen (2020)

Auteur(s): Karin Proper

Tekst van de oratie bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel: Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Proper beschrijft de uitdagingen en mogelijkheden van het bevorderen van een gezonde werkende bevolking. Enkele kernboodschappen: allereerst dat duurzame inzetbaarheid gebaat is bij preventie, waarmee gedoeld wordt op het bevorderen van de gezondheid voordat zich gezondheidsproblemen manifesteren. Van belang hierbij is aandacht te hebben voor arbeidsomstandigheden en leefstijl, en de interactie daartussen. Dit vraagt om een integrale benadering en samenwerking hierin is cruciaal c.q. voorwaardelijk.  

Literatuurverwijzing: Proper, K. (2020). Inzetten op gezondheid is werk voor iedereen. Amsterdam: VU.

Omschrijving