Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inzicht in buitenspelen (2021)

de samenhang tussen kind- en omgevingskenmerken en buitenspeelgedrag

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11-jarigen.

Onder veel buitenspelen wordt zes of zeven dagen per week minimaal een uur buitenspelen verstaan. Tussen 4-6-jarigen en 7-9-jarigen en tussen kinderen met een westerse migratieachtergrond en kinderen zonder migratieachtergrond werden geen verschillen in buitenspeelgedrag gevonden.

‘Beweegkloof’ tussen groepen kinderen: kinderen die veel buitenspelen bewegen vaak ook meer op andere gebieden, zoals bij een sportvereniging en lopen/fietsen van en naar school. Dit impliceert een ‘beweegkloof’, die vaker wordt geconstateerd in onderzoek.

Belang van uitnodigende omgeving bevestigd: bepaalde omgevingskenmerken hangen samen met buitenspeelgedrag van kinderen, zoals de speelmogelijkheden in de buurt, de mate van stedelijkheid en de hoeveelheid verkeer in de buurt. Het belang van voldoende en goed onderhouden speelplekken komt naar voren, net als het belang van informele speelruimte zoals de aanwezigheid van stoepen of een parkje om te spelen.

Analyses op data van zeven GGD kindmonitoren: voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van data die verzameld zijn door GGD-regio’s Hart voor Brabant, West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Hollands Noorden en Rotterdam-Rijnland. Zij hebben alleen de data van hun meest recente GGD kindmonitor gedeeld. De kindmonitor is een vragenlijst onder ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar over de gezondheid, leefstijl en leefsituatie van hun kind. De omvang van de datasets varieerde van 5.000 tot 12.500 respondenten.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Balk, L., Lucassen, J.M.H., & Singh, A.S. (2021). Inzicht in buitenspelen: de samenhang tussen kind- en omgevingskenmerken en buitenspeelgedrag. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-843 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving