Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Is de geloofwaardigheid van een bericht afhankelijk van een frame? (2015)

een experimenteel onderzoek naar de effecten van het positief dan wel negatief framen van een bericht op de geloofwaardigheid van dit bericht en in welke mate hebben het geslacht, de leeftijd en de betrokkenheid van de ontvanger invloed op deze effecten?

Auteur(s): Anne Elliott

Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting (2003) blijkt dat 2/3 van de mensen in Nederland te weinig sport. Om mensen bewust te maken van het belang van sporten en gedragsveranderingen teweeg te brengen, worden er regelmatig gezondheidscampagnes uitgevoerd. Hierbij is het van groot belang dat een bericht geloofwaardig wordt gevonden door het publiek, omdat dit resulteert in het accepteren van de boodschap en op zijn buurt gedragsveranderingen teweegbrengt. Om de geloofwaardigheid van een bericht te waarborgen worden verschillende technieken gebruikt, waaronder het positief of negatief framen van een bericht. In deze studie wordt er gekeken hoe het framen van een bericht effect heeft op de geloofwaardigheid van een gezondheidsgerelateerd bericht en hoe geslacht, leeftijd en betrokkenheid invloed hebben op dit effect. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een quasi experiment. In tegenstelling tot de verwachtingen bleek uit de resultaten dat het framen van een bericht geen effect heeft op de geloofwaardigheid van dit bericht. Ook het geslacht, de leeftijd en de betrokkenheid van de proefpersonen hebben geen significant effect op de afhankelijke variabele geloofwaardigheid. 

Literatuurverwijzing: Elliott, A. (2015). Is de geloofwaardigheid van een bericht afhankelijk van een frame?: een experimenteel onderzoek naar de effecten van het positief dan wel negatief framen van een bericht op de geloofwaardigheid van dit bericht en in welke mate hebben het geslacht, de leeftijd en de betrokkenheid van de ontvanger invloed op deze effecten?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving