Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Is sport een wondermiddel tegen schooluitval? (2019)

Auteur(s): Marieke Fix

Sport is meer, zo was eerder al op de site socialevraagstukken.nl te lezen, dan het aanleren van sporttechnieken en tactieken. Je kan er ook vriendschappen mee opbouwen, de taal leren en life skills verwerven. Is sport echt zo’n wondermiddel? Marieke Fix onderzocht het bij een programma voor jongeren, Playing for Success.

Literatuurverwijzing: Fix, M. (2019). Is sport een wondermiddel tegen schooluitval?. Socialevraagstukken.nl.

Omschrijving