Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Islamitische vrouwen en sport (2006)

een kwantitatief onderzoek naar de sportdeelname van islamitische vrouwen in Nederland

De onderzoeksvraag die in dit bacheloronderzoek centraal staat luidt als volgt: welke cultureel bepaalde factoren zijn van invloed op de deelname aan sport door islamitische vrouwen in Nederland? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cultureel bepaalde intrinsieke motieven en cultureel bepaalde extrinsieke motieven.

Literatuurverwijzing: Hombergh, S. van den (2006). Islamitische vrouwen en sport: een kwantitatief onderzoek naar de sportdeelname van islamitische vrouwen in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALLO-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving