Spring naar content
Terug naar de kennisbank

"It takes a neighbourhood to raise a child" (2011)

een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken

Auteur(s): R.M.C. Wijntjens

Deze masterthesis heeft tot doel na te gaan of de hedendaagse woonbuurt nog van sterke betekenis is in het leven van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Uit de resultaten van het onderzoek valt te concluderen dat de woonbuurt voor verschillende groepen jeugdigen belangrijk is in het dagelijks leven. Voornamelijk jeugdigen van de basisschool hechten veel belang aan voorzieningen die in de eigen wijk gelegen zijn. Daarnaast maken jeugdigen uit de multiculturele wijk Kanaleneiland vaker gebruik van sport, culturele en maatschappelijke voorzieningen in de eigen buurt dan leeftijdsgenoten uit Leidsche Rijn. In de tweede onderzoeksvraag werden de sociale contacten van jeugdigen onderzocht. Ook hier bleek het bezoeken van vrienden buiten de buurt onderhevig te zijn aan de leeftijd van het kind en de schoollocatie. Daarmee samenhangend hadden jongeren met een grotere mobiliteit ook vaker vrienden van buiten de eigen buurt. Ten slotte werden in de laatste onderzoeksvraag de activiteiten van jeugdigen in relatie gebracht met de buurtbetrokkenheid. Voor wat betreft het voorzieningengebruik dragen uitsluitend sportvoorzieningen en de moskee bij aan buurtbetrokkenheid. Voor de sociale contacten en buurtbetrokkenheid zijn vrienden en familieleden niet zozeer van belang als wel het contact met de overige buurtgenoten. Goed contact met buurtgenoten heeft dan ook in Kanaleneiland, meer dan in Leidsche Rijn, een positief effect op de buurtbetrokkenheid van jeugdigen.

Literatuurverwijzing: Wijntjens, R.M.C. (2011). "It takes a neighbourhood to raise a child": een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving