Spring naar content
Terug naar de kennisbank

It's all in the game! (2009)

verkenning naar de kansen van gaming als middel voor bewegingsstimulering

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikswaarde en toepassingsmogelijkheden van gamingtools en andere innovatieve, technische producttoepassingen (zowel op internet als in fitnessobjecten) als middel tegen de bewegingsarmoede. In de onderzoeksopdracht werden de volgende vragen geformuleerd:

  • Hoe kan tot een eenduidige definiëring worden gekomen van de games die aanzetten tot bewegen?
  • Wat zijn de trends op het snijvlak tussen bewegen en gaming? Welke innovatieve technologieën zijn er op de markt?
  • Hoe ziet de wereld van de aanbieders en producten eruit, welke markt (doelgroepen) wordt hiermee bediend en welke ervaringen zijn reeds opgetekend?
  • Wat is de eventuele evidence voor het inzetten van games als middel tegen bewegingsarmoede (in hoeverre zet het aan tot een verhoging van het structureel beweeggedrag van groepen mensen, welke duurzame effecten zijn er te verwachten)? Welke onderzoeksgegevens zijn reeds voorhanden?
  • Welke doelgroepen kunnen met name ontvankelijk zijn voor het middel gaming als instrument om beweegwinst te realiseren?
  • Wat zijn de overige toepassingsmogelijkheden?
  • Wat is de mogelijke rol van NISB bij het verder ontwikkelen en verspreiden van gaming als effectieve methode?
  • Welke programma’s kunnen profiteren van deze ontwikkelingen? Waar zijn logische verbanden te leggen tussen de gamingtrend en de inhoudelijke programma-ontwikkeling?
Literatuurverwijzing: Hoyng, J., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). It's all in the game!: verkenning naar de kansen van gaming als middel voor bewegingsstimulering. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0011 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut SPIN-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving