Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016 (2016)

beleid en onderzoek, editie 2015/2016

Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten. Enerzijds waren op het sportveld uitzonderlijk snelle prestaties te zien (Max Verstappen en Dafne Schippers) en ontsprongen aan de vergadertafels mooie vooruitzichten. Anderzijds ging niet alles crescendo, niet in de sport én niet in beleid. Waar sommige gebeurtenissen werden voorzien (de nieuwe sportagenda van NOC*NSF, de oprichting van Kenniscentrum Sport) kwamen andere gebeurtenissen als een verrassing (zoals de oprichting van een Sportraad, of het mislopen van de Europese Spelen). Het Nederlandse sportlandschap verandert de laatste jaren in rap tempo. Bijna wekelijks doen zich belangrijke gebeurtenissen voor: een evenement, een topprestatie, of een voorval dat de media haalt. Bijna dagelijks verschijnen over sport nieuwe belangwekkende nota’s of onderzoekspublicaties. Het werkveld van de sport schuift daarbij ook steeds meer op naar andere gebieden, zoals gezondheid en het ‘sociaal domein’. Het is in dat snel veranderende landschap niet eenvoudig om bij te blijven. Om die reden brengen onderzoekers van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport in dit vijftiende Jaarboek Sport & Strategie de belangrijkste publicaties en gebeurtenissen van het afgelopen sport-/studiejaar bijeen. De meest invloedrijke rapporten zijn geselecteerd en van commentaar voorzien. Tevens zijn verwijzingen naar de belangrijkste organisaties in de sport opgenomen.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Jong, M. de, Kouwen, R. van, & Kenniscentrum Sport (2016). Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016: beleid en onderzoek, editie 2015/2016. Nieuwegein: Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0020-23 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0015-1 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0015-2 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B158 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving