Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarrapport 2009 (2009)

landelijke jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2009 geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid.

Literatuurverwijzing: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2009). Jaarrapport 2009: landelijke jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omschrijving