Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarrapport 2017 (2017)

landelijke jeugdmonitor

Auteur(s): Annelies Boerdam

Het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar in Nederland.

Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen, zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.

Literatuurverwijzing: Boerdam, A. (2017). Jaarrapport 2017: landelijke jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omschrijving