Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019 (2019)

Het Mulier Instituut heeft het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019’ opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Het is de eerste rapportage in een reeks van tussenrapportages en jaarrapporten die de komende jaren, in functie van de monitoring van het Nationale Sportakkoord, binnen het thema duurzame sportinfrastructuur verschijnen.

In dit eerste jaarrapport ligt de nadruk op het bijeenbrengen van de huidige kennis op dit thema, het schetsen van een uitgangsituatie en identificeren van eerste opbrengsten van het beleid. Hierbij is aandacht voor (1) het landschap van sportaccommodaties, (2) de duurzaamheidsopgave in de sport, (3) aspecten van exploitatie en beheer van sportaccommodaties en (4) de beweegvriendelijke omgeving.

Het rapport is geredigeerd door Remco Hoekman, Daniëlle Ruikes en Arjen Davids. 

Literatuurverwijzing: Hoekman, R.H.A., Ruikes, D., Davids, A., Brus, J., Eldert, P. van, Prins, R.G., ... Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2019). Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-642 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving