Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Je gaat het pas zien als je het door hebt... (2012)

conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de partners. Samen willen ze het onwenselijke gedrag op en rondom het sportveld, alsmede de (te) negatieve beeldvorming daarover, bespreekbaar maken en ten positieve veranderen. Het Mulier Instituut voerde de monitoring en evaluatie van dit initiatief uit en werkte hierbij nauw samen met Kennispraktijk, de KNHB, de andere betrokken sportbonden en NOC*NSF. In deze publicatie worden de algemene conclusies van deze evaluatie besproken.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Kalmthout, J. van, Steenbergen, J., Werff, H. van der, Smits, F., & Jong, M. de (2012). Je gaat het pas zien als je het door hebt...: conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Omschrijving