Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jeugdmonitor Utrecht (2016)

gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs, schooljaar 2015-2016

Organisatie(s): Gemeente Utrecht

De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse jeugd. Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

Literatuurverwijzing: Gemeente Utrecht (2016). Jeugdmonitor Utrecht: gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs, schooljaar 2015-2016. Utrecht: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid.

Omschrijving