Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jeugdsport en morele socialisatie (2004)

effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit onderzoek naar sport en morele socialisatie is het idee dat deelname van jongeren aan voor hen waardevolle praktijken in het derde opvoedingsmilieu, in dit geval de verenigingssport, een positieve invloed kan hebben op hun morele socialisatie en daarmee ook op hun moreel relevant gedrag, zoals anti- en prosociaal gedrag. De belangrijkste factoren zijn vooral te vinden in de context van de sportactiviteit.

Literatuurverwijzing: Rutten, E., Stams, G., Dekovic, M., Schuengel, C., Hoeksma, J.B., & Biesta, G. (2004). Jeugdsport en morele socialisatie: effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld.

Omschrijving