Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jeugdsport & morele socialisatie (2003)

haalbaarheidsstudie naar een interventie met behulp van forumtheater

In dit rapport wordt verslag gedaan van een haalbaarheidsstudie naar een interventieonderzoek met behulp van forumtheater bij voetballende jongens van 9 tot en met 19 jaar. De interventie richtte zich op fair play, op sociomoreel redeneren over dilemma’s in de sport en op het moreel klimaat van de sportvereniging. Middels de interventie werd beoogd een effect te sorteren op anti- en prosociaal gedrag in de sportcontext.

Literatuurverwijzing: Rutten, E., Stams, G., Vloet, L., & Dekovic, M. (2003). Jeugdsport & morele socialisatie: haalbaarheidsstudie naar een interventie met behulp van forumtheater. Amsterdam: SCO-Kohnstamminstituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen WNS-0015 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0031 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving