Spring naar content
Terug naar de kennisbank

JOGG-inventarisatie (intern rapport) (2019)

inzet en activiteiten JOGG-gemeenten

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl en voor een gezond gewicht.

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier instituut is het in kaart brengen van de drie programmapijlers van JOGG: de JOGG-aanpak, het programma ‘Gezonde Omgeving’ en Communicatie en Marketing.

In augustus 2019 is een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs uitgezet. Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de vragenlijsten in voorgaande jaren (sinds 2016) die onder JOGG-regisseurs zijn uitgezet. Hierdoor zijn vergelijkingen mogelijk tussen de antwoorden van JOGG-regisseurs uit 2019 en voorgaande jaren.

Literatuurverwijzing: Gutter, K, Slot-Heijs, J.J., Balk, L., & Collard, D.C.M. (2019). JOGG-inventarisatie (intern rapport): inzet en activiteiten JOGG-gemeenten. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-646 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving