Spring naar content
Terug naar de kennisbank

JOGG-monitor 2023 (intern rapport) (2023)

voortgang en bereik in JOGG-gemeenten

Het doel van deze monitor van de JOGG-aanpak is om inzicht te krijgen wat JOGG-gemeenten lokaal hebben bereikt. Daarnaast is gekeken naar lokale prioriteiten met de JOGG-aanpak, waar gemeenten tegenaan lopen en wat ondersteuningsbehoeften van JOGG-gemeenten zijn.

De informatie is verzameld via een vragenlijst onder alle JOGG-gemeenten in Nederland. Hierin is specifiek aandacht voor de lokale implementatie van JOGG, het werknet en de gezonde omgeving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 142 gemeenten over de voortgang en ondersteuningsbehoeften in de lokale JOGG-aanpak.

Het onderzoek is in 2022/2023 uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG. 

Literatuurverwijzing: Huiberts, I., Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., Melman, M., Dopheide, M., & Heijden, J. van der (2023). JOGG-monitor 2023 (intern rapport): voortgang en bereik in JOGG-gemeenten. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-998 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving