Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Johan Cruijff, de universele Nederlander (2016)

voor eeuwig op 14 én op art. 21 Aw

Auteur(s): Jasper van Hilten

Visser is het initiatief gestart om draagvlak te creëren binnen de samenleving om de beschermingtermijn bij openbaarmaking van het portretrecht inzake Johan Cruijff in de Auteurswet op te nemen. Hij stelt hiervoor een nieuw artikel 21 Auteurswet voor. In deze scriptie is het voorstel van Visser onderzocht aan de hand van de hoofdvraag, of een (nieuw) wetsartikel om iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van een onderscheidbare Nederlander onbeperkt te beschermen, een meerwaarde zou zijn ten opzichte van het huidige artikel 21 Auteurswet, voor diens exclusieve nalatenschap. Daarnaast speelt de vraag of dit nieuwe artikel gemodelleerd kan worden naar artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988. Naar aanleiding van de hoofdvraag heeft de auteur door middel van zes deelvragen onderzoek gedaan om te bezien of het voorstel van Visser een opportuun voorstel is.

Literatuurverwijzing: Hilten, J. van (2016). Johan Cruijff, de universele Nederlander: voor eeuwig op 14 én op art. 21 Aw. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving