Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Jongeren moeten plezier krijgen in beweging' (2007)

Auteur(s): Nicole Mulders

Bewegen staat hoog op de agenda van het vmbo. Het gros ervan wil met sport aan de slag. Maar liefst 80% van de scholen bestelde het themapakket Actieve Leefstijl, dat het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen met het Cito ontwikkelde. Het pakket is onderdeel van de landelijke campagne dubbel 30, die NISB medio april start. De campagne is erop gericht vmbo-leerlingen dagelijks twee keer 30 minuten te laten bewegen. ‘Jongeren voelen zich daardoor lekkerder in hun vel en presteren beter’, zegt Helene Baarda, deelcampagneleider voor het vmbo van NISB.

Literatuurverwijzing: Mulders, N. (2007, april). 'Jongeren moeten plezier krijgen in beweging'. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 42-43)