Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Juridische risico's (2020)

Auteur(s): Remco Hoekman

Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van april 2020 over het meervoudig gebruik van ruimte. De auteur stelt voor om te experimenteren met het openstellen van terreinen en voorzieningen voor verschillende partijen, om zo een beter gebruik van de schaarse ruimte mogelijk te maken.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R.H.A. (2020, april). Juridische risico's. Sportaccom 32 (pp. 82)

Omschrijving