Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Justitiële verkenningen (1988)

jongerenwerk, sport en criminaliteit

Op twee terreinen van vrijetijdsbesteding is de overheid in haar subsidiebeleid (indirect) aanwezig, namelijk jongerenbeleid en de georganiseerde sportbeoefening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het beleid rond het kabinetsplan Samenleving en criminaliteit met name deze twee welzijnsterreinen worden genoemd, waar het gaat om ‘het versterken van de binding van de opgroeiende generatie aan de maatschappij’. In het kader van het bestuurlijk preventiebeleid wordt gesproken van het belang van ‘normstellend jongerenwerk’ en zijn diverse projecten op het gebied van de sport en het (randgroep)jongerenwerk gesubsidieerd. In dit nummer worden de achtergronden en de mogelijkheden van dit beleid geanalyseerd.

Literatuurverwijzing: Boutellier, J.C.J., Duintjer-Kleijn, M.R., & Toorn, M.R. van den (1988). Justitiële verkenningen: jongerenwerk, sport en criminaliteit. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-0086 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving