Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018)

Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichting ‘Sport en bewegen’.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2018). Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving